Hekstra

familiebedrijf in hart en nieren

Hekstra is een écht familiebedrijf en sinds 2017 is de vierde generatie in het bedrijf gestapt. Het bedrijf is onderverdeeld in vier disciplines: Bouwers, Rietdekkers, Dakmeesters en Prefab en in elke discipline komt het vakmanschap naar voren. Binnen Hekstra willen we voor een thuisgevoel zorgen. Voor klanten, maar zéker ook voor de medewerkers.