Hoe registreert prowurk verzuim?

Prowurk is eigenrisicodrager voor de ziektewet en betaalt zelf de uitkering voor (ex-)werknemers die bij ziekte nog recht hebben op een ziektewet uitkering na uitdiensttreding. 

Prowurk heeft een apart systeem voor de registratie en uitbetaling van zieke werknemers die uit dienst zijn gegaan. In dit systeem worden werknemers toegevoegd zodra ze zich voor de eerste keer hebben ziekgemeld. De ziek- en herstelmeldingen moeten nog steeds worden doorgegeven aan het UWV en dit gebeurt dan ook in het systeem. Voor de meldingen deze meldingen gelden dezelfde termijn als wanneer Prowurk geen eigenrisicodrager zou zijn.