Wanneer vindt de uitbetaling van het ziekengeld plaats?

Het is natuurlijk al vervelend genoeg dat je ziek bent, je kunt dan namelijk niet de handen uit de mouwen steken bij onze TOPdrachtgevers, zoals je graag wilde. Gelukkig heb je dan nog wel recht op ziekengeld. Vergeet je niet dat je eerst ook te maken hebt met een wachtdag bij ProWurk? Pas vanaf de tweede dag heb je recht op de uitbetaling van ziekengeld. De uitbetaling van het ziekengeld vindt één keer per 4 weken plaats. De hoogte van de ziektewetuitkering wordt bepaald door het UWV op basis van het dagloon welke zij berekenen. 

Wat is ziekengeld?

Gedurende de ziekteperiode heeft een hurdewurker recht op ziekengeld. Heb jij een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding dan betaalt het UWV 70% van je dagloon uit. Dit wordt door ons de eerste 52 weken aangevuld tot 90% van het dagloon. In het tweede jaar vullen we dit aan tot 80% van het dagloon.

 

Hoe wordt ziekengeld vastgesteld?

Het ziekengeld wordt vastgesteld op basis van de overeengekomen arbeidsomvang. Heb je geen vaste arbeidsomvang, dan wordt er gekeken naar de afgelopen 13 weken. Het gemiddelde van deze periode bepaalt jouw dagloon. Heb je door omstandigheden in deze periode structureel minder gewerkt, dan nemen we andere representatieve periode.

Let op! Heb je nog geen 13 weken gewerkt? Dan gaan we kijken naar het aantal uren dat we redelijkerwijs hadden verwacht dat je zou werken.

Wat moet ik doen om ziekengeld te krijgen?

Als jij ziek bent, dan heb je recht op ziekengeld. Om dit te ontvangen moet jij je natuurlijk eerst ziek melden. Je doet dit voor 10:00 telefonisch bij ProWurk. Als wij je ziekmelding hebben ontvangen geldt er eerst een wachtdag. Vanaf dat moment heb je recht op ziekengeld. Staat er een uitzendbeding in je contract dan stopt je dienstverband en krijg je een Ziektewet-uitkering. 

Staat er geen uitzendbeding in je contract dan krijg je meestal geen Ziektewet-uitkering van het UWV. ProWurk zal in dat geval je loon tijdens je ziekte doorbetalen. Ook zorgen wij dan voor de re-integratie.